Entries by dastko

Važnost fizičke aktivnosti (sporta) djece i mladih!

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovu djece i omladine. Danas se sve više teži da se svako dijete razvija ne samo umnim, društvenim i duhovnim dimenzijama, nego i psihofičkim. Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i uticaj. Sport predstavlja opšte ljudsko dobro. On je […]

Održan internacionalni Krav Maga seminar – Avi Moyal!

U Sarajevu je u periodu 03.04.2012. – 04.04.2012. održan internacionalni Krav Maga seminar na kojem su se obrađivale teme personalne samoodbrane od hladnog i vatrenog oružja, kao i odbrane od različitih vrsta napada. Na naše veliko zadovoljstvo, predsjednik IKMF-a i najistaknutiji učenik Imi Lichtenfeld-a, gospodin Avi Moyal je po prvi put došao u Bosnu i […]

Da li Vas obučavaju provjereni i certificirani Krav Maga instruktori? Koje su to najpriznatije Krav Maga federacije?

Zanima Vas autentična Krav Maga? Kako prepoznati prave instruktore u odnosu na imitatore? Ništa nije tako teško i frustrirajuće kao biti profesionalni Krav Maga instruktor i još  morati se nositi sa svima onima koji to žele biti, a nisu. Svakodnevno raste ta grupa lažnjaka i prevaranata. Kako Krav Maga postaje sve popularnija i ljudi je povezuju […]