Želite više znanja iz Krav Maga i brži napredak? Želite se fokusirati na one tehnike za koje smatrate da su vam potrebne? Želite obrađivati neku specifičnu oblast samoodbrane?

IKMF BiH instruktorski tim Vam stavlja na raspolaganje mogućnost treniranja „1na1“, gdje praktikant bira tempo, željenu oblast treniranja kao i trenera s kojim želi raditi.

 

Neke od prednosti treninga „1na1“ su:

–          potpuna posvećenost trenera isključivo Vama uz optimalno iskorištenje raspoloživog vremena,

–          mogućnost učenja naprednijih tehnika tj.tehnika vezanih za specifičnu oblast (vojska, policija, VIP i sl.), uz prikaz i analizu različitih scenarija napada/odbrane,

–          trening se odvija u tempu koji  vama odgovara,

–          mogućnost bržeg napredovanja u savladavanju KM tehnika,

–          mogućnost rada u malim grupama (do 4 praktikanta),

–          poboljšanje fizičke kondicije i druge prednosti poput povećanja motivacije, kreiranje personalnog dosijea o napretku i sl.

Kroz različite vježbe i simulacije, Vi ćete pored tehničkog usavršavanja, izgraditi motivaciju i samopouzdanje, paralelno s tim eleminisati ostale negativne osjećaje koji na ulici „rade protiv vas“, poput treme i straha uslijed naviranja adrenalina, tehnike nošenja sa panikom, te unaprediti proces donošenja optimalnih odluka i rješavanja problema.

Za sva dodatna pitanja, naš instruktorski tim stoji na raspolaganju.

Pred Vama se nalazi kratak pregled naših najznačajnijih referenci/projekata koje smo uspiješno realizovali u okvirima IKMF predstavništva za Bosnu i Hercegovinu. Neki od projekata su još uvijek aktivni, a nadolazeće projekte možete pogledati u sekciji “novosti” ili slanjem upita na kontakt podatke.

 
Israel Tamir u Sarajevu – Police & VIP seminar – novembar 2014
Trodnevno druženje u žestokom radnom ritmu sa šefom Police&VIP odsjeka u IKMF-u Israel Tamir-om (IKMF GIT Expert 4) koji je u Sarajevo došao da zajedno sa nama realizuje tri važna projekta: upoznavanje sa izmjenama i dopunama u tehničkom dijelu Krav Maga programa, test za “P” i “G” studentske stepene i seminar na temu policijskih i VIP tehnika. Kako bi se postigao maksimalan rezultat u radu i prenosu znanja, svi događaji su bili zatvorenog tipa.

 

IKMF BiH – društveno odgovorna organizacija II
IKMF predstavništvo za BiH kao društveno odgovorna organizacija ima aktivnu saradnju sa dječijim domom “Bjelave” u kojem naši instruktori održavaju besplatne Krav Maga treninge za pripadnike ovog doma.

 

Čitajte nas u „Urban magazinu“
Kroz tri mjesečna broja čitatelji „Urban magazina“ su imali priliku upoznati se sa Krav Maga, naučiti dosta korisnih stvari i uz malo sreće osvojiti i nagrade koje smo tom prilikom poklanjali.

 

Prvi u BiH Krav Maga kamp – Igman 2014

Ponosno ističemo da smo prvi klub u BiH koji je realizovao kamp na temu Krav Maga. Kamp je realizovan na planini Igman u trajanju od 3 dana, gdje su se u toplom hotelskom smještaju članovi naše federacije imali priliku upoznati sa novim tehnikama i novostima koje je prezentirao naš direktor, odmah po povratku sa desetodnevnog boravka iz Izraela i sjedišta IKMF-a.

 

E kamp u Izraelu

U periodu od 17. maja do 25. direktor IKMF predstavništva za Bosnu i Hercegovinu bio je učesnik E CRASH CAMPA, koji je obuhvatao, pored velike količine obuke, i 6-satni test koji se održao posljednjeg dana kampa i koji je uspješno savladan! Ovim je je Bosna i Hercegovina, po prvi put, dobila internacionalnog Krav Maga EXPERTA!

 

Seminar u Vitezu i Maglaju

Dva nova grada naše drage Bosne i Hercegovine u kojima je IKMF predstavništvo za BiH održalo dva seminara, a su Vitez i Maglaj. Od sada se IKMF Krav Maga  može praktikovati i u ovim gradovima.

 

Drugi seminar u Zenici

Još jedan seminar koji je IKMF predstavništvo za BiH zajendo sa našim klubom “Krav Maga akaedmija Zenica” održalo u Zenici, pred oko 60 učesnika. Tema seminara je bila “nož, pištolj i napadi na podu”, te smo u skladu s temom pokazali mnoštvo različitih tehnika koje su namjenjene najčešćim napadima na ulici.

 

Avi Moyal ponovo u Sarajevu

IKMF predsavnistvo za Bosnu i Hercegovinu imalo je čast da ponovo ugosti predsjednika IKMF-a gosp. Avi Moyala. Drugi dan posjete organizovana je certifikacija za G levele, te druga posjeta policijskoj akademiji na Vracama gdje je održan drugi IKMF BiH seminar namjenjen specijalnim jedinicama sudske policije FBiH. Seminar je držao lično gosp. Avi Moyal. Treći dan održana je certifikacija za P levele naših kandidata.

 

„Knife, gun and hostage situations“ – Beograd

Predstavništvo IKMF Srbije u saradnji sa predstavništvom IKMF za BiH realizovalo seminar u Beogradu na temu „knife, gun and hostage situations“. Seminar održao gosp. Avi Moyal.

 

Seminar u Visokom

Pod pokroviteljstvom kluba Agatsu, održan prvi Krav Maga seminar u Visokom. Od sada i građani grada Visokog imaju mjesto za praktikovanje Krav Maga.

 

Seminar u Zenici

U gradu Zenica održali smo prvi Krav Maga seminar koji je zabilježio izrazito veliko interesovanje i posjećenost te je ovom prilikom poćela sa radom i Krav Maga akademija Zenica.

 

Seminar na policijskoj akademiji Vraca

Održan trosatni seminar na policijskoj akademiji Vraca budućim pripadnicima policijskih snaga. Ovom prilikom sklopljen je dogovor o budućoj saradnji te je potpisan ugovor o obuci Specijalnih jedinica sudske policije FBiH.

 

IKMF BiH & IKMF Srbija – Beograd

Održan zajednički trening u Beogradu od strane IKMF BiH i sklopljena buduća saradnja sa predstavnicima IKMF Srbija.

 

Direktorski sastanak i ažuriranje tehnika – Atina

IKMF predstavništvo za BiH je u okviru obaveznog direktorskog sastanaka koje se jedanput godišnje organizira pod pokroviteljstvom IKMFa za evorpsku regiju, bilo je članica istog koje se ovaj put organizovalo u Atini – Grčka. Pored prikaza dosadašnjih aktivnosti i definisanja planova za budućnost, izvršeno je i ažuriranje učesnika sa novim tehnikama.

 

VIP Protection seminar – Avshalom Dahan
IKMF predstavništvo za BiH organizovalo najveći Krav Maga seminar u BiH na specijalističku temu: VIP Protection.

 

IKMF BiH – društveno odgovorna organizacija
Članovi IKMF predstavništva za Bosnu i Hercegovinu darivali krv, te je ovom prilikom sklopljena saradnja sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH preko koje draivaoci krvi ostvaruju popust na članstvo u našem klubu.

 

Krav Maga intro seminar za zaštitare KCUS

IKMF predstavništvo za BiH je u saradnji sa streljačkim klubom SHADOW održalo intro Krav Maga seminar za pripadnike zaštitarske agencije KCUS-a.

 

Održan Krav Maga seminar sa predsjednikom IKMF-a Avi Moyalom

U Sarajevu je u periodu 03.04.2012. – 04.04.2012. održan internacionalni Krav Maga seminar na kojem su se obrađivale teme personalne samoodbrane od hladnog i vatrenog oružja, kao i odbrane od različitih vrsta napada. Na naše veliko zadovoljstvo, predsjednik IKMF-a i najistaknutiji učenik Imi Lichtenfeld-a, gospodin Avi Moyal je po prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu i održao dvodnevni seminar u ukupnom trajanju od 5 sati. Po završetku seminara, uslijedilo je višesatno testiranje praktikanata ove vještine za P i G zvanja u prostorijama Sportskog kluba Opstanak.

 

BIH postaje članica IKMF-a

Zvaničnim potpisivanjem ugovora u Minhenu, IKMF kao najveća svjetska federacija Krav Maga, dobila je novu, punopravnu članicu Bosnu i Hercegovinu, te je time i naša zemlja postala dio međunarodne mreže koja broji više od 150 zemalja svijeta. Ulazak IKMF na teritorij Bosne i Hercegovine je omogućio domaćem stanovništvu priliku sa stekne stručne edukacije i internacionalna zvanja iz ovog borilačkog sistema.

Ervin Sućeska IKMF Bosna i Hercegovina

Ukoliko želite biti dio prve i najveće Krav Maga federacije u svijetu, to možete učiniti posjetom i treniranjem na nekoj od sljedećih lokacija. Treninzi se obavljaju 3x sedmično u trajanju od 90minuta, a obuka se vrši prema definisanom IKMF planu i programu rada.

Sarajevo

Sportski klub Opstanak

Adresa: Ul.Asima Ferhatovića br.2.
Instruktori: Ervin Sućeska i Ana Zamboni,
Kontakt: +38762/723-000, info@kravmaga-ikmf.ba

 

 

Zenica

Krav Maga akademija Zenica

Adresa: Mejdandžik 4
Instruktor: Elvir Huseinspahić
Kontakt: +38762/644-830, kravmagazenica@gmail.com

 

 

Visoko

Sportski klub Agatsu

Adresa: Alije Izetbegovica br.1
Instruktor: Mahir Hasandić
Kontakt: +38761478-737, mahir.hasandic@gmail.com

 

 

Lokacije u pripremi:

Vitez – Adnan Dajić:063 841 006
Maglaj – Mahir Smajlović: 061/745-045

 

Želiš postati Krav Maga instruktor i voditi svoj klub/kurs i raditi to na profesionalan način? Želiš steći zvanje „instruktor Krav Maga“ koje je priznato u cijelom svijetu? Želiš da pripadaš prvoj i najvećoj Krav Maga federaciji koja će ti pružiti potpunu podršku u tvom radu? Onda je ovo kurs za tebe!

Civilian Instructor Course ili skraćeno nazivan „CIC“ predstavlja kurs koji je namjenjen svima onima koji žele postati licencirani Krav Maga instruktori. U tom kontekstu, IKMF predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu u saradnji sa IKMF predstavništvom za Srbiju organizira CIC kurs za sve zainteresirane praktikante i ljubitelje Krav Maga.

IKMF praktikuje zahtjevan sistem ocjenjivanja i certificiranja koji je podjeljen u tri glavne grupe:  Practitioner leveli tj. „P leveli“ obuhvataju 5 stupnjeva, Graduate leveli tj. „G leveli“ također obuhvataju 5 stupnjeva i Expert Leveli (tj. “E” leveli”). Svaki od navedenih levela obuhvata u prosjeku oko 40 različitih tehnika i traži minimalno 6 mjeseci praktikovanja istih nakon svakog završenog polaganja. Za praktikante koji žele napredovati, polaganje se svaki put obavlja za +1 level u odnosu na onaj koji posjeduje, a isto obuhvata, pored provjere znanja levela za koji se polaže, i provjeru znanja svih prethodnih levela, što na kraju formira ukupnu ocjenu koja moja biti iznad 85% od ukupnog zbira da bi kandidat zadovoljio.

Pojedinci koji treniraju Krav Maga mogu napredovati kroz IKMF-ov sistem testiranja onoliko koliko žele i ovisno koliko su vremena uložili u treniranje, ali da bi se bavili instruktorskim poslom, neophodno je da posjeduju CIC certifikaciju koju omogućava ovaj kurs.

 

CIC kurs traje 20 dana tj. 180 radnih sati i obuhvata 3 važna gradivna elementa:

  • Krav Maga za odrasle tj. civilna Krav Maga,
  • Ženska samoodbrana tj. Krav Maga namjenjena ženskoj populaciji,
  • Kids Krav Maga tj. Krav Maga namjenjena djeci.

Svaki element nastavnog plana i programa temelji se na stvarnim scenarijima koji opisuju napade u svakodnevnom životu i uključuje različita rješenja samoodbrane i kontranapade koji proizlaze iz takvih scenarija.

Kako se radi o zaista kvalitetnom kursu i sistemu ocjenjivanja, a sve u cilju formiranja kvalitetnog instruktora, CIC obuka podrazumijeva prolazak kroz P1-5 i G1 levele sa posebnim osvrtom na prethodno spomenuta tri gradivna elementa.
 

Šta donosi CIC za pojedinca?

Mnoštvo je benefita koje pojedinac stiće sa ovim kursom, navest ćemo samo glavne:

–       prvenstveno mnoštvo znanja, praktičnog i teoretskog,

–      instruktorsko zvanje za spomenute 3 oblasti (Civilna Krav Maga, ženska Krav Maga i Kids Krav Maga ) i mogućnost bavljenja instruktorskim poslom kroz iste. Krav Maga je u svijetu br.1 samoodbranbena vještina i to će uvijek ostati zbog svoje koncepcije realnosti i jednostavnosti upotrebe, a interes i potražnja je u konstantnom rastu,

–       pristup IKMF aplikaciji putem koje se vrši testiranje praktikanata i „update-ovanje“ instruktora sa novim tehnikama,

–       mogućnost daljnjeg usavršavanja za specijalističke oblasti kojima je CIC temelj, kao što su: VIP Krav Maga, Vojna i policijska Krav Maga i sl.

–       besplatno učešće na Intro Krav Maga seminarima bez obzira na lokaciju održavanja i sl.

 

Uslovi za učešće u kursu:

 

–         Minimalno posjedovanje P3 level Krav Maga certifikacije/majstorska diploma druge borilačke vještine (u slučaju da ne posjedujete navedeno a imate iskustvo u borilačkim vještinama, molimo da nas kontaktirate za dalji dogovor),

–         Preporuka/diploma drugog Krav Maga kluba/federacije uz odobrenje lokalnog IKMF direktora,

–         Ne posjedovanje kriminalnog dosjea,

–         Poželnjo je da praktikant ima zdravstveno osiguranje,

–         Posjedovanje sopstvene sportske opreme (štitnici, rukavice, protektor genitalija i zuba).

 

Važne informacije o kursu:

Kurs traje 20 dana ili 180 sati sa planom rada od minimalno 9 sati dnevno. Kurs je podjeljen u dva dijela koji se nazivaju CIC1 i CIC2. Kako smo u partnerskom odnosu s IKMF Krav Maga predstavništvom Srbije, kurs će se realizovati prema sljedećem rasporedu:

Bosna i Hercegovina – Sarajevo – CIC1

Trajnaje: 10 dana,

Početak: 20.02.2015 godine

 

Srbija – Beograd – CIC2

Trajnaje: 10 dana,

Početak: 24.04.2015 godine

Ukupna cijena kursa: 2.500 eur.

 

Tijekom trajanja kursa, praktikantima će biti obezbjeđeni instruktorski priručnici, taktička oprema kao i video materijali uz ostale popratne elemente ove edukacije. Instruktorska diploma će biti izdata kvalificiranim učesnicima kursa od strane IKMF-a nakon što se obavi testiranje istih!

 

Za dodatne informacije kontaktirajte: +387 62 723 000 ili info@kravmaga-ikmf.ba