Krav Maga programi

Tema ovomjesečnog broja jeste Krav Maga namjenena ženskom spolu ili popularno nazivano ženska samoodbrana. Kako smo ranije spomenuli, Krav Maga je samoodbranbena vještina nastala za potrebe IDF-a (Izraelske odbranbene snage) ali je zbog svoje efikasnosti, načina i pristupa obuci tesame koncepcije i strukture tehnika, našla je primjenu u mnogim sektorima, osvrčući se sa posebnim akcentom na ženski spol i dječiju samoodbranu.
U borbi protiv nasilja, Krav Maga je pomogla mnogim ženama, ali i onima koje nastoje ojačati svoju ličnost, te se osloboditi stresa. U našem društvu vlada pogrešno uvjerenje koje kaže da „samo žene
koje su godinama trenirale neku vrstu borilačke vještine mogu savladati tehnike samoodbrane“.

Krav Maga može pohađati svaka žena bez obzira na dob, sa ili bez iskustva u borilačkim vještinama, te neovisno od fizičkih predispozicija, snage ili kondicije. Kao i svaka druga fizička aktivnost, i Krav Maga doprinosi gubljenju viška kilograma i oblikovanju tijela.

Časove samoodbrane pohađaju žene različitih uzrasta i profila – djevojke, studentice, domaćice, zaposlene žene, majke, žene zaposlene u vojsci i policiji, bivše sportašice, sve one koje imaju potrebu i želju da se osjećaju zaštićene. Samopouzdanje i fizička sprema koji se postižu treninzima samoodbrane omogućavaju ženama da psihički dobro odreaguju čak i u najgorim situacijama.

Moguće je da će vježbanje samoodbrane nekoj ženi u nekom trenutku spasiti život, ali čak i ako nikada ne bude razloga za to, kroz praktikovanje ove vještine otkriće svoju psiho-fizičku snagu, i podići samopouzdanje, što je svakako veliki bonus. Za Krav Maga nije potrebno nikakvo predznanje borilačkih vještina, niti posebna oprema. To je linearni sistem borbe koji u segmentu ženske samoodbrane akcenat stavlja na realne situacije u kojim se možete naći, bilo da se radi o prijetnji ili napadu različitim vrstama oružja, nezavisno od mjesta i prirode napada, poput seksualnog napada, krađe, otmice i slično. Također, posebno se obrađuju „anti – agresivni“ i ”anti – rape” (protiv silovanja) programi. Simulacija realnog napada kroz koju prolaze učesnice je ključna u samoodbrani, jer se na taj način uče kako da u slučaju napada razmišljaju ”hladne glave”. To im omogućava da pravovremeno i na odgovarajući način reagiraju u opasnoj situaciji. Osnovni principi samoodbrane pokazuju kako da žena preuzme kontrolu nad svojom sigurnošću, bez obzira da li je u kući, u autu, na parkingu itd. Zdrav razum je u većini slučajeva dovoljan, ali nekada nas čak ni najbolje namjere ne mogu spriječiti da se nađemo u neugodnoj situaciji.

Najbolja taktika je svakako prevencija kao primarni cilj, a u svijetu ženske samoodbrane prevencija treba da bude dvojaka:

– Ne činjenje onih djela koja mogu da pobude ili izazovu konflikt na bilo koji način ili da budu povod istom,
– Ukoliko do sukoba i dođe, pokušati isti riješiti verbalnim putem.

Pod prvom stavkom podrazumijevamo sve ono na šta je potrebno da ženski spol obrati pažnju npr. prilikom izlaska na ulicu, ponašanja u nepoznatom okruženju i sl. Ovo pitanje je vrlo često zanemareno od strane mnogih koji se bave tematikom „ženska samoodbrana“.

Naime, u cilju preventivnog djelovanja ili žargonski rečeno „ne izazivanja ili ne provociranja“, ženski spol treba da obrati pažnju na sljedeće:

– Da je odjeća prikladna, a ne provokativna ili ona koja „više otkriva nego što pokriva“. Način oblačenja je prvi govor tijela koji šalje određenu vrstu poruke. Međutim, problem koji se najčešće javlja jeste različito tumačenje navedene poruke. Pojasnit ćemo to primjerom: djevojka želi da pokaže zgodnu figuru jer se bavi sportom, uporno trenira i praktikuje neku dijetu ili zdrav način života. Opozitna strana to može drugačije/pogrešno protumačiti, nekada kao provokaciju, nekada će napadač uslijed nedostatka samopouzdanja da na džentlenski način priđe nkoj djevojci to uraditi na grub i silovit način i sl.
– Da nakit koji se nosi ne bude previse istaknut i luksuzan, jer je upravo nakit, kao što smo i sami bili svjedoci, bio razlogom napada na starije gospođe,
– Da način obraćanja, komuniciranja, gestikulacije i govor tijela ne bude dvosmislen i provokativan, što se može pogrešno protumačiti,
– Ostale aktivnosti poput svjesnog neulaženja u sumnjive ulice, kafiće i sl.

Imati zanje je dobro...

Kako smo to u prethodnom broju naveli, najbolji izbor za samoodbranu jeste izbjegavanje opasnih situacija, ali ako do istih i dođe, onda je verbalno rješavanje istih primaran cilj. Vrlo je važno praviti razliku između napada i nasilja, jer uočavanje ove razlike definiše i ponašanje osobe koja se brani. Napad je jedinična pojava, nešto što dogodi jedanput od strane (obično) nepoznate osobe, a s nekim od ciljeva (seksualno zlostavljanje, zarobljavanje, otuđenje materijalne koristi ili nanošenje fizičkih povreda), dok je nasilje pojava koja se ponavlja. S obzirom da su žene često puta žrtve porodičnog nasilja, fizičkog ali i verbalnog, ovo je idealan način da nauče kako odbraniti vlastitu ličnost i život ukoliko isti bude doveden u pitanje. Nažalost, danas se sve češće susrećemo s uznemirujućim naslovima u novinama i s još većim brojem slučajeva koji nisu medijski popraćeni, a tiču se svih vrsta i oblika nasilja. Posebno je alarmantna činjenica da u slučaju nasilja na ženom, većina počinilaca spada u kategoriju žrtvi bliskih ili poznatih lica. Samim tim i uloga verbalnog pokušaja rješavanja konflikta je različita i ima različite efekte i rezultate kod napada u odnosu na naslje. Nažalost, verbalni pokušaj rješavanja nasilja u velikom broju slučajeva završava neuspijehom, dok je znatno povoljnija statistika kod pokušaja napada.

O samim tehnikama i metodama verbalnog rješavanja konflikta osoba uči paralelno sa praktikovanjem samoodbranbenih tehnika. U tom kontekstu, osobe koje praktikuju Krav Maga bivaju podučavani podizanju svijesti o okolini i onome što se u njoj dešava, prepoznavanju znakova koji prethode napadu i sl. Samo saznanje da se fizički može odbraniti od potencijalnih napadača ima vitalni značaj za sigurnost. Učenjem i stalnim prakticiranjem osnovni pokreti samoodbrane postaju automatizovani, tako da žena koja vježba ove tehnike postaje svjesna svoje fizičke snage i zadovoljna načinom na koji vlada svojim tijelom.

Za ovaj broj, a kako je prikazano slikom br.1., obradit ćemo jedan od najčešćih napada na ženski spol, a to je „prilaz napadača s ledža, a s ciljem odvođenja/uvlačenja u određeni prostor“. Kako se može vidjeti, u ovoj situaciji napadač je itekako svjestan da je žena u podređenom položaju, te u cilju potpune kontrole on prekriva žrtvina usta s ciljem sprječavanja dotoka zraka (manjak zraka uslijed napada dovodi do panike što napadač i hoće) ali i mogućnosti pozivanja u pomoć.

Kako je prikazano slikom br.2., prvi „zadatak“ žrtve jeste osloboditi disajne puteve (nos i usta), koji su u ovom slučaju blokirani nasilno. Oslobađanje disajnih puteva, pored primarne uloge koja se ogleda u tome da se spriječi
gubitak svijesti uslijed manjka kisika ili scenarija gušenja sa smrtnim ishodom, ima i za cilj oslobađanje „alarmnog sistema“ tj. glasa. Naime, stvaranje buke vriskom od strane žrtve/pozivanje u pomoć, s ciljem skretanja pažnje na nastalu situaciju, pokazalo se kao efikasna metoda u ovakvim situacijama.

Sve navedeno ukazuje na izrazito veliku važnost oslobađanja disajnih puteva, te je to i uzeto kao prioritet u ovoj samoodbranbenoj tehnici. Oslobađanje disajnih puteva se obavlja tako što žrtva pozicionira svoje (obje) ruke na napadačevu ruku (onu koja blokira disajne puteve) i tom prilikom, koristeći snagu ruku kao i svoju težinu (pored snage) snažno (objema rukama) povlači napanačevu ruku ka dole, a sve s ciljem oslobađanja disajnih puteva, što je i prikazano slikom br.3.

Nakon što su disajni putevi odlobođeni, sljedeći „zadatak“ žrtve jeste da privremeno onesposobi napadača i sprijeći daljnje napade.

Slikom br.4 je prikazano da nakon što se oslobode disajni putevi, napadaču se upućuje udarac u genitalije (rukom koja je bliža genitalijama) koji ima prvenstveno za cilj da:
– napadača privremeno onesposobi,
– da se stvori prostor žrtvi za daljnje djelovanje,
– spriječe daljnji napadi na žrtvu.

Kako je napadač fokusiran na odvođenje žrtve, te je zaokupljen borbom sa istom, njegov fokus nije na odbrani vitalnih tački poput genitalija, očiju i sl., tako da u ovoj situaciji, udarac u genitalije će zasigurno proizvesti željeni efekat.

Važno je napomenuti da efekat nije samo po napadača, već je i na „publiku“ (druge eventualne napadače ili njegove prijatelje u napadu) u vidu „šta se ono desi“ ili „vidi što ga djevojka sredi, može i mene tako“ i sl.

Slikom br.5 je prikazana tehnika izvlačenja iz „napadačevog zagrljaja“, a ista se izvodi na način da se tijelo rotira ka napadaču oko svoje ose, paralelno saginjući tijelo blago ka naprijed uz izvlaćenje noge koja je prva do napadača.

Krajnji rezultat rotacije i kretanja tijela prikazan je slikom br.6. koja pokazuje da se radi o optimalnoj tehnici koja čak stvara „polugu“ na napadačevoj ruci. Pored navedenog,  ovom položaju napadač ne moze slobodnom rukom dohvatiti žrtvu, što je itekako važno za prevenciju daljnih napada.

Slikom br.7 i 8 prikazani su finalni pokreti koji imaju za cilj privremeno onesposobljavanje napadača, a to je u ovom slučaju ponovni udarac u genitalije (da napadač ne može tako lako ustat i ponovit napad) te udarac u vratni dio kičme s ciljem lakše kontrole istog i stvaranja „pometnje u napadačevoj glavi“.

Tehnike Krav Maga samoodbrane vježbaju se na siguran način, u kontrolisanim uslovima, u odgovarajućem ritmu i okruženju, bez upotrebe prekomjerne sile. Postepenim i planiranim vježbanjem postiže se fizički i psihički napredak, tako da osoba može naučiti svoje tijelo da u situacijama kada se osjeća uplašeno, odreaguje mirno, na primjeren način, sigurna u sebe i svoje pokrete. Ipak, za bavljenje Krav Maga, bitno je naglasiti dvije važne stvari: da se njome ne mogu baviti lica protiv kojih se vodi krivični postupak, tj. lica koja imaju sklonost ka nasilju i osuđivana su u prošlosti, i da je za bavljenje istom potreban stručni nadzor licenciranog instruktora.

Krav Maga, šta je to, da li mi treba i da li je za mene?

Prije nego što pročitate tekst u nastavku, zamislite se u nekoj od svakodnevnih situacija čiji direktni akteri, ne svojom voljom, možete postati. Podizanje novca na bankomatu, šetanje parkom sa voljenom osobom, kupovina preko oglasa i susret sa nepoznatim prodavcem, posjeta prijatelju koji živi u kvartu bez gradske rasvjete, izlazak u neki od popularnih noćnih klubova…
Da li ste ikada bili u neugodnoj situaciji ili ste se osjetili nesigurnim? Da li je svaki prolazak kroz zabačenu i osamljenu ulicu siguran i da li su se pomenute životne situacije mogle završiti pljačkom i nanošenjem teških tjelesnih povreda?! Nažalost, u današnje vrijeme vrlo je moguće da ostanete bez novca, ili, još mnogo gore, da zadobijete tjelesne povrede, povrede koje nekada mogu biti i opasne po život. Postavlja se pitanje da li se pokušati odbraniti na bilo koji način ili postati žrtva nasilnika? Da li imovinu vrijedi braniti ili su život i zdravlje najbitniji? Da li smo dovoljno spremni i sposobni zaštiti sebe i/ili voljenu osobu u potencijalno opasnoj situaciji?

Šta je Krav Maga?

Krav Maga je optimalan sistem samoodbrane i ocjenjujući po mnogim parametrima, predstavlja najefikasniju odbrambenu vještinu na svijetu. Krav Maga nije sport, nema sistem takmičenja, niti postoje pravila i ograničenja koja je nužno poštovati. Dvije glavne osobenosti Krav Maga vještine, a koje su ujedno i njene osnovne prednost su: realnost upotrebe (efikasnost) i jednostavnost učenja!
Odakle potiče efikasnost Krav Maga tehnika? Za objašnjenje ovog pitanja potrebno je upoznati se sa porijeklom Krav Maga i njenim razvojem. Krav Maga je porijeklom iz Izraela, a njen začetnik i osnivač je Imi Lihtenfeld, koji je ujedno i osnivač IKMF-a, prve, najveće i najpriznatije Krav Maga federacije u svijetu, a koja svoje predstavništvo ima i u Bosni i Hercegovini.
Razvijana je tokom perioda dugog preko 30 godina i to isključivo za potrebe Izraelske vojske. Tokom tog perioda, neke tehnike koje su preuzete iz drugih borilačkih sistema su modificirane i provjerene mnogo puta u praksi, i to u najtežim ratnim uslovima, sa ciljem kreiranja ultimativno efikasnog sistema koji je u stanju da se nosi sa svim vrstama prijetnji i napada, u svakom okruženju i potencijalno opasnoj situaciji.
Rezultat toga je optimalni Krav Maga sistem kojeg naše predstavništvo, u skladu sa najvišim standardima, praktikuje u okvirima IKMF federacije. Upravo taj period razvoja, konstantna provjera “na terenu” i brojne modifikacije, su ovu vještinu učinile realnom i djelotvornom. Njenu efikasnost su spoznale specijalne jedinice i tajne službe širom svijeta te je Krav Maga postala sastavni dio obuke elitnih jedinica (FBI, CIA i dr.). Pored navedenog, vojska, policija i sigurnosne službe su uvidjele potencijal Krav Maga, što je rezultiralo kreiranjem zasebnih cjelina koje tretiraju ove oblasti, a posebnim akcenat se stavio na ženski spol i dječiju samoodbranu. Sam razvoj Krav Maga još uvijek traje. IKMF federacija konstantno vrši provjeru i usavršava tehnike do najsitnijih detalja, a kroz seminare i specijalističke obuke, nove tehnike i nova saznanja su sada dostupna i u Bosni i Hercegovini.
Ova vještina privlači ljude zbog jedinstvenog i logičkog pristupa. Lahka je za učenje i pamćenje, izvodi se prirodno i instinktivno i može se koristiti u stresnim uslovima. Specifična obuka, drilovi i uslovi pod kojima se trenira, psihička priprema, Krav Maga diferencira od obične borilačke vještine ili sporta.
Krav Maga je realna i pruža praktikantu realnu šansu protiv opozitne strane koja može biti opozitna u svakom smislu (krupnija, naoružana, fizički spremnija i dr). Krav Maga nema pitanja časti, kao ni pravila. Potvrdu ove konstatacije ćete naći ukoliko se stavite se u psihološko stanje osobe koja je odlučila da vas napadne! Ta osoba je svjesno ili nesvjesno odlučila da vam nanese tjelesne povrede, nekada i sa lakšim posljedicama, a nekada, ćemu smo danas često svjedoci, i sa smrtonosnim ishodom, a sve sa ciljem ostvarivanja materijalne koristi, ili iz nekih drugih motiva i pobuda.
Uz to, danas je hladno i vatreno oružje relativno dostupno svima, a napadači su često u alkoholiziranom stanju, ili pod dejstvom opijata sa izraženom agresivnošću, te silom prilika postajemo akteri neugodne situacije. Kada sve navedeno uzmete u obzir, jasno se može naći opravdanost određene doze brutalnosti koja je nekada zaista potrebna, a posebno je izražena u momentima napada od strane fizički superiornijeg protivnika (djevojke su često mete napada i izbor je u takvim situacijama dosta ograničen)! Ono što naglašavamo jeste da Krav Maga praktikanta obučava kako prvenstveno izbjeći sukob, a ako do njega dođe, kako onesposobiti napadača u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se udaljimo s mjesta napada i eventualno pozovemo policiju (monopol za fizičku prinudu).

Osnove Krav Maga…

Prva i osnovna lekcija koju ćemo učiti jeste Krav Maga „gard“. Gard predstavlja početni položaj tijela koje tijelo zauzima u predkonfliktnim i konfliktnim situacijama tj. pred samu odbranu od napada, tokom borbe i na kraju borbe. Slika br.1 pokazuje osnovni Krav Maga gard.

Vanjska manifestacija garda treba da bude takva da Vi u očima napadača izgledate „prepadnuto“, da odišete „neznanjem“, „tremom“, „nesigurnošću“ i sl. Zašto je baš ovo Krav Maga gard? Ukoliko bi Vi na ulici ispred napadača stali u neki „fajterski gard tj. položaj tijela koji jasno šalje poruku da se želite tući ili da poznajete neku bor.vještinu“, kakvu bi vi njemu poruku poslali? Kakvu poruku bi vaše tijelo njemu poručilo? Gledajući iz ugla ulice i samoodbrane, Krav Maga gard ima mnogo prednosti u odnosu na „fajterski“ gard:

• sa Krav Maga gardom vi i dalje pružate sebi i napadaču mogućnost da verbalno rješite konfliktnu situaciju, dok „fajterskim“ gardom vi to automatski eleminišete, jer stavljate do znanja da se želite tući,
• Krav Maga gard ne podstiće dodatnu agresivnost kod napadača niti šalje poruku da Vi poznajete neku bor.vještinu. Dakako, s ovim gardom se samopouzdanje napadača podiže, ali se spušta njegova opreznost, što nama zapravo i treba, jer sa smanjenom razinom opreznosti lakše je primjeniti tehnike samoodbrane, jer je napadač manje fokusiran na zaštiti vitalnih tački i sl.
• Krav Maga gard neće rezultirati prijevremenim potezanjem hladnog oružija dok „fajterski“ gard to hoće, uz neku rečenicu napadača tipa „šta to ti ko lafo nešto znaš ili kome se ti to tako postavljaš i sl“.
• Krav Maga gard zbog specifičnog položaja ruku i tijela, pruža mogućnost potpune primjene Krav Maga samoodbranbenih tehnika bez obzira o kakvoj vrsti napada se radi i sl.

Ovo su samo neke od karakteristika zbog kojih u konfliktnim situacijama trebate primjeniti Krav Maga gard. Prilikom zauzimanja Krav Maga garda trebate obratiti pažnju na sljedeće:

• položaj nogu treba da bude onaj u kojem se vi osjećate najstabilnije, bez pretjeranog izbacivanja jedne noge naprijed ili pretjeranog širenja nogu. Ovo je iz razloga što previše izbaćena noga naprijed je obično i prva meta za pogodit, dok previše raširene noge su zapravo „poziv“ za upućivanje udarca u genitalije.
• izbjegavati pretjerani kontakt očima, jer je kontakt očima zapravo prvi poziv na konflikt,
• gledati u prsa napadača tj. u onu tačku iz koje vi imate kompletan pregled situacije tj. u onu tačku iz koje najbolje vidite sve njegove pokrete,
• nemojte biti previše udaljeni od napadača jer se to može protumačiti kao bježanje što može inicirati napad,
• pozicioniranje ruku treba da uvijek bude u visini očekivanog napada,
• ključni savjet: pokušajte riješiti problem verbalnim putem.

Kada primjeniti Krav Maga?

Zaista, na ulici se ne isplati glumiti heroja ili poznavaoca neke bor.vještine, jer koliko god Vi mislili ili bili sigurni u svoje znanje i to da vladate situacijom, uvjek postoji faktor iznenađenja koji ne možete kontrolisati, a koji Vas može koštati zdravlja ili čak života. Krav Maga tehnike samoodbrane primjenjujete onda kada verbalni pokušaj rješavanja konfliktne situacije nije urodio plodom i kada niste imali mogućnost da se zbog napada ili okruženja udaljite od nastale situacije. Tek tada, primjena tehnika je opravdana jer se radi o zaštiti opstvenog zdravlja/života ili o zaštiti drugog.

Slika br.2 pokazuje jednu od najčešćih situacija danas, a to je prijetnja nožem s ciljem oduzimanja mobitela/novčaika i sl. Dakle, našli ste u situaciji gdje je ugroženo Vaše zdravlje zbog materijalne stvari, a niste u mogućnoti da se bezbjedno i bez konflikta udaljite s mjesta napada. Kako se onda odbraniti?

Ukoliko pažljivo pogledate sliku br.3., ruke su pozicionirane (kako smo to i prije naveli), u visini očekivanog napada. U ovoj situaciji pokušavate verbalno riješiti nastali konflikt, ali ste itekako pribrani i spremni na najgori scenarij, ali ujedno i pazite da ne isprovocirate napadača koji vam u ovoj situaciji može lahko nanijeti tjelesne povrede hladnim oružjem.

Nakon neuspijelog pokušaja verbalnog rješavanja konflikta, slika br.4 prikazuje primjenu tehnika distrakcije tj.odvlačenja pažnje napadača na ono zbog čega vas isti i napda.

U momentu kada napadač poseže rukom ka predmetu (svojevoljno ste izazvali ovu reakciju gdje se fokus napadača seli na željeni predmet), primjenjujete Krav Maga tehnike samoodbrane koje imaju za cilj da:

• udalje sredstvo napada kojim bivate napadnuti,
• omoguće dovoljno prostora za daljnje djelovanje, a potom i udaljavanje s mjesta napada.

Dakle,u navedenoj situaciji, a kako prikazuje slika br.5., lijevom rukom (u pravilu rukom koja je bliža ruci koja drži nož), pristima spojenim i okrenutim prema dole, snažno udarate/gurate napadačevu ruku (u prijedjelu zgloba šake), čime udaljavate sredstvo napada (ruka koja drži nož) od sebe, a zatim, kako je prikazano slikom br.6., upućujete udarac u genitalije, te se brzo okrećete i napuštate mjesto napada (odstupate od napadača).

Iako udarac u genitalije izgleda brutalno, on je poželjan zbog nekoliko razloga: napadač nije fokusiran na zaštitu vitalnih tački tijela jer je fokusiran na materijalnu stvar zbog koje vrši napd, isti se privremeno onesposobljava za ponovni napad ne nanoseći mu tešku tjelesnu povredu, što žrtvi daje vremena da se bezbjedno udalji sa mjesta napada i postiže se vizuelni efekat na ostale eventualne saučesnike u napadu.

Ipak, za bavljenje Krav Maga, bitno je naglasiti dvije važne stvari: da se njome ne mogu baviti lica protiv kojih se vodi krivični postupak, tj. lica koja imaju sklonost ka nasilju i osuđivana su u prošlosti, i da je za bavljenje istom potreban stručni nadzor licenciranog instruktora.

Prikazane tehnike su isključivo s ciljem okvirnog upoznavanja čitalaca s istima te ne odgovaramo za eventualne povrede nastale praktikovanja ovih tehnika bez nadzora licenciranog instruktora.

Učite Krav Maga radi sebe, svoje sigurnosti i zaštite, te zbog svog zdravlja. Medicinski je dokazano da je bavljenje bilo kakvim fizičkim aktivnostim neophodno ukoliko želimo biti zdravi i spremni na izazove koji nas svakodnevno očekuju u privatnom i poslovnom okruženju! Trenirajući Krav Maga razvijate svoje reflekse, popravljate zdravlje, stičete nova poznanstva i učite tehnike koje vam sutra mogu spasiti život. Trenirajući Krav Magu stičete i samopouzdanje, kao i osjećaj za društvenu odgovornost i timski rad.
Vidimo se na treningu.

Autor teksta:
mr. Ervin Sućeska IKMF Krav Maga direktor i instruktor
www.kravmaga-ikmf.ba
www.opstanak.net

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovu djece i omladine. Danas se sve više teži da se svako dijete razvija ne samo umnim, društvenim i duhovnim dimenzijama, nego i psihofičkim.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i uticaj. Sport predstavlja opšte ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti, užitak u širenju granica ljudskih mogućnosti, spontanost i interes za ljudsku dramu što se odvija u sporskom takmićenju, daju sportu poseban potencijal, što je iznimno važno za djecu i mlade. Za njih su igra i sport izraz života.

Sport je u ljudskoj prirodi “prirođena” aktivnost. On bude jak interes i ima snažnu privlačnost. To je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga. Sport je izvanredno odgojno sredstvo. On omogućava djeci da razviju svoje humane kvalitete i promiče autentične ljudske vrijednosti, a do toga se dolazi odgojem. Odgoj za ljubav, život i zajedništvo čuva nas od egoističnoh zatvaranja u same sebe i gradi snažnu prepreku širenju droge, alkohola i kriminala koji su u današnje vrijeme vrlo rašireni.

Zdrava, okretna, spretna i vješta djeca mogu lakše “nositi” sve nedaće i teškoće života, te mogu lakše obavljati svoje radne i društvene zadatke. Zadaci tjelesnog odgoja temelje se na mogućnosti poticanja fizičkog rasta i razvoja odgajanika, razvoju psihomotoričkog sistema i opšte funkcionalne sposobnosti organizma. Ovaj zadatak se ostvaruje osmišljenim sistemom vježbi, igara, stvaranju navika na zdrav i higijenski život, ispravnim držanjem tijela. Odgajanik stiče spoznaju o opštem fizičkom stanju i stvara naviku bavljenja tjelesnim aktivnostima.

O sportu postoje različite definicije, ali danas bi se moglo reći: “Sport je aktivnost iznadprosječne umne i tjelesne angažovanosti, čije efekte ostvarujemo različitim oblicima tjelesnih vježbi i aktivnosti prema dogovorenim pravilima neke igre, ili izvedbe. ” Sport osim očuvanja zdravlja, te stvaranja radnih i odbrambenih sposobnosti ima i značajnu društvenu ulogu. Ta uloga je usmjerena na odgojno-obrazovne vrijednosti i provjeri tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika, sa stalnom težnjom ka napretku. Uticaj sporta na formiranje ličnosti je velik. Sport djeluje na zdravstvenu i morfološko-funkcionalnu ličnost djeteta, a zatim i na voljno-moralnu, te intelektualno-radnu i estetsku komponentu. Sport zahtjeva specijalni režim života uz veliko odricanje i ulaganje napora tjelesne i psihičke prirode.

Bilo koji sport, bilo koja tjelesna aktivnost aktivira kompletni lokomotoorni sistem presudan za transformaciju energije koja je prijeko potrebna za aktivnost svih stanica u organizmu, te se sport i tjelesna aktivnost mogu tretirati kao odrednica za skladan razvoj svih djetetovih osobina. Veliki je uticaj tjelesnog vježbanja na očuvanje i unapređivanje zdravlja djeteta, te na skladan razvoj svih njegovih antropoloških karakteristika.

Sport i tjelesna aktivnost omogućavaju učenicima sticanje informacija o čuvanju i unapređivanju zdravlja pojedinca i zdravlja okoline, što ih osposobljava da prate i preduzimaju mjere za razvijanje i poboljšavanje osobina, sposobnosti, znanja i postignuća.

Pozitivnu transformaciju djeca mogu osjetiti kao aktivni učesnici u sportku i djelesnom vježbanju. Zbog nedvojbene vrijednosti sporta, vrata sporta trebala bi biti otvorena svima koji se za njega odluče. Osim što je jedan od primarnih ciljeva bavljenja sportom postići što bolje, najbolje, vrhunske rezultate u izabranoj grani, smatra se da sport i bavljenje njime MORA imati za djecu i druge poruke, a posebno one koje imaju trajniju vrijednost, kao npr. razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju, stvaranje navika i vrijednosti orijentacije o tome šta, kako, koliko i zašto treba vježbati.

Napisao: Tai Do!

Zanima Vas autentična Krav Maga? Kako prepoznati prave instruktore u odnosu na imitatore?

Ništa nije tako teško i frustrirajuće kao biti profesionalni Krav Maga instruktor i još  morati se nositi sa svima onima koji to žele biti, a nisu. Svakodnevno raste ta grupa lažnjaka i prevaranata.
Kako Krav Maga postaje sve popularnija i ljudi je povezuju sa realnim i praktičnim tehnikama samoodbrane, dolazi do sve jače i rastuće pojave, kako individua, tako grupa i škola, koji tvrde da predaju pravi “Israelski Krav Maga” sistem i to bukvalno preko noći. Karate instruktori, kao i drugi koji se bave borilačkim vještinama, sada sebe počinju nazivati i instruktorima Krav Maga-e.
Oni tako, ne samo da zarađuju novac, nego obmanjuju svoje učenike, učeći ih totalnim nebulozama, koje ih samo izlažu opasnosti i mogu dovesti do smrtnih posljedica. Svim ovim se samo pridonosi negativnom marketingu čitavog našeg sistema.

Postavlja se pitanje; “Kako sada da neko prepozna autentičnu Krav Magu u moru lažnjaka?”
Tim povodom evo nekoliko napomena, za koje se nadam da će pomoći pojedincima u odabiru svojih potreba za samoodbranom:

1) Kao i u svemu budite svjesni da ulažete svoje vrijeme, energiju i novac, samim tim imate puno pravo da pitate svog instruktora o njegovoj prošlosti i kvalifikacijama, kao i uspjesima. Naravno nemojte se ustručavati da zatražite i njegove diplome kako bi se sami mogli uvjeriti u istinitost njegovih tvrdnji. Ukoliko se vaš instruktor ovim uvrijedi, samo se okrenite i izađite. Sada se osigurajte i provjerite da je i idući instruktor odobren od strane neke certifikovane Krav Maga organizacije, sa jasnim vezama sa Izraelom i mogućnošću provjere čitave loze prije njega koja vodi do samog osnivača Krav Maga-e, Imi Licthenfield-a.

2) Pitajte svog instruktora koji je nivo i da li još trenira sa instruktorima master nivoa (njih je samo nekoliko). U suštini, jednom kada vaš instruktor prekine veze koje ga vežu sa Izraelom i nekom od prepoznatljivih Krav Maga organizacija, njegovo znanje će početi da opada, iz razloga što će on uvoditi sopstvene promjene koje će nazivati Krav Maga-om i time toliko izmijeniti sistem, da jednom izmjenjen prestaje biti Krav Maga. S obzirom da se nove Krav Maga organizacije formiraju svake godine, obavite istragu i utvrdite da li imaju veze sa nekom koja je već renomirana i prepoznatljiva u svijetu.
Primjeri takvih organizacija koji su povezane sa autentičnom Krav Magom su :

IKMF – International Krav Maga Federation
– KMG – Krav Maga Global
– IKMA – Israeli Krav Maga Asociation
– IKM Gabi Noah- International Krav Maga

3) Koristite logiku i zdrav razum, pretražite video materijal instruktora i njihove demonstracije na Youtube-u i ako ono u šta gledate izgleda kao da ne bi bilo efikasno u realnoj situaciji, protiv stvarnog protivnika, onda to nije prava Krav Maga.

4) Google, Google, Google!!! Ako je organizacija Krav Maga-e koju istražujete nova, ili je nedavno osnovana, ili u imenu sadrži riječi “securitiy-sigurnost” , “policijski”, “posebni/specijalni odredi”, ili bilo šta drugo što zvuči kao “macho muški”, je većinom sa namjerom da vas privuče i namami. Ako instruktori nose pune vojne opreme, ordenje oznaka Mossada, itd. to je većinom izmišljeno. Imajte u vidu i to da čak i dugo vojno iskustvo ne čini nekoga dobrim Krav Maga instruktorom. Većinom i ako vam neko tvrdi da je bio u mnogim borbama i da je mnogo bio napadan sa noževima,znajte da laže.

5) Nazovite i postavite pitanja, ako se vaši pozivi odgovaraju sa bilo čim što vam se ne čini transparentnim, na pogrešnom ste mjestu. Loši znaci su odbijanje da vam se kaže tačna visina članarina, pa kažu da “dođete lično”, okvirne reference ili odbijanje instruktora da navede svoje kavlifikacije i učitelje.6) Pokušajte besplatni čas, popričajte sa studentima koji su tu već neko vrijeme i gledajte šta mogu da izvedu i urade.Postoji jos mnogo napomena,ali ovo su osnovne, samo imajte u vidu da ima MNOGO prevaranata koji tvrde da su instruktori Krav Maga-e i da pripadaju priznatim federacijama, pa čak i u našem gradu Sarajevu.

 

[highlight2]Sportski klub Opstanak je oficijelni predstavnik IKMF-a za Bosnu i Hercegovinu! Trenirajte autentičnu Krav Maga vještinu u Bosni i Hercegovini![/highlight2]

Preveo Sportski klub Opstanak
Autor Laurent Mougeot
Krav Maga Ottawa/Glavni Instruktor
Direktor IKMF Kanada
(613)-619-KRAV (5728)