Termini treninga su:

Utorak: 20.30h
Četvrtak: 20.30h
Nedelja: 19.30h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju – Asima Ferhatovića 2, Nova Breka
Sarajevo, Bosna i Hercegovina  71000


Prikaz veće karte