Krav Maga, šta je to, da li mi treba i da li je za mene?

Prije nego što pročitate tekst u nastavku, zamislite se u nekoj od svakodnevnih situacija čiji direktni akteri, ne svojom voljom, možete postati. Podizanje novca na bankomatu, šetanje parkom sa voljenom osobom, kupovina preko oglasa i susret sa nepoznatim prodavcem, posjeta prijatelju koji živi u kvartu bez gradske rasvjete, izlazak u neki od popularnih noćnih klubova…
Da li ste ikada bili u neugodnoj situaciji ili ste se osjetili nesigurnim? Da li je svaki prolazak kroz zabačenu i osamljenu ulicu siguran i da li su se pomenute životne situacije mogle završiti pljačkom i nanošenjem teških tjelesnih povreda?! Nažalost, u današnje vrijeme vrlo je moguće da ostanete bez novca, ili, još mnogo gore, da zadobijete tjelesne povrede, povrede koje nekada mogu biti i opasne po život. Postavlja se pitanje da li se pokušati odbraniti na bilo koji način ili postati žrtva nasilnika? Da li imovinu vrijedi braniti ili su život i zdravlje najbitniji? Da li smo dovoljno spremni i sposobni zaštiti sebe i/ili voljenu osobu u potencijalno opasnoj situaciji?

Šta je Krav Maga?

Krav Maga je optimalan sistem samoodbrane i ocjenjujući po mnogim parametrima, predstavlja najefikasniju odbrambenu vještinu na svijetu. Krav Maga nije sport, nema sistem takmičenja, niti postoje pravila i ograničenja koja je nužno poštovati. Dvije glavne osobenosti Krav Maga vještine, a koje su ujedno i njene osnovne prednost su: realnost upotrebe (efikasnost) i jednostavnost učenja!
Odakle potiče efikasnost Krav Maga tehnika? Za objašnjenje ovog pitanja potrebno je upoznati se sa porijeklom Krav Maga i njenim razvojem. Krav Maga je porijeklom iz Izraela, a njen začetnik i osnivač je Imi Lihtenfeld, koji je ujedno i osnivač IKMF-a, prve, najveće i najpriznatije Krav Maga federacije u svijetu, a koja svoje predstavništvo ima i u Bosni i Hercegovini.
Razvijana je tokom perioda dugog preko 30 godina i to isključivo za potrebe Izraelske vojske. Tokom tog perioda, neke tehnike koje su preuzete iz drugih borilačkih sistema su modificirane i provjerene mnogo puta u praksi, i to u najtežim ratnim uslovima, sa ciljem kreiranja ultimativno efikasnog sistema koji je u stanju da se nosi sa svim vrstama prijetnji i napada, u svakom okruženju i potencijalno opasnoj situaciji.
Rezultat toga je optimalni Krav Maga sistem kojeg naše predstavništvo, u skladu sa najvišim standardima, praktikuje u okvirima IKMF federacije. Upravo taj period razvoja, konstantna provjera “na terenu” i brojne modifikacije, su ovu vještinu učinile realnom i djelotvornom. Njenu efikasnost su spoznale specijalne jedinice i tajne službe širom svijeta te je Krav Maga postala sastavni dio obuke elitnih jedinica (FBI, CIA i dr.). Pored navedenog, vojska, policija i sigurnosne službe su uvidjele potencijal Krav Maga, što je rezultiralo kreiranjem zasebnih cjelina koje tretiraju ove oblasti, a posebnim akcenat se stavio na ženski spol i dječiju samoodbranu. Sam razvoj Krav Maga još uvijek traje. IKMF federacija konstantno vrši provjeru i usavršava tehnike do najsitnijih detalja, a kroz seminare i specijalističke obuke, nove tehnike i nova saznanja su sada dostupna i u Bosni i Hercegovini.
Ova vještina privlači ljude zbog jedinstvenog i logičkog pristupa. Lahka je za učenje i pamćenje, izvodi se prirodno i instinktivno i može se koristiti u stresnim uslovima. Specifična obuka, drilovi i uslovi pod kojima se trenira, psihička priprema, Krav Maga diferencira od obične borilačke vještine ili sporta.
Krav Maga je realna i pruža praktikantu realnu šansu protiv opozitne strane koja može biti opozitna u svakom smislu (krupnija, naoružana, fizički spremnija i dr). Krav Maga nema pitanja časti, kao ni pravila. Potvrdu ove konstatacije ćete naći ukoliko se stavite se u psihološko stanje osobe koja je odlučila da vas napadne! Ta osoba je svjesno ili nesvjesno odlučila da vam nanese tjelesne povrede, nekada i sa lakšim posljedicama, a nekada, ćemu smo danas često svjedoci, i sa smrtonosnim ishodom, a sve sa ciljem ostvarivanja materijalne koristi, ili iz nekih drugih motiva i pobuda.
Uz to, danas je hladno i vatreno oružje relativno dostupno svima, a napadači su često u alkoholiziranom stanju, ili pod dejstvom opijata sa izraženom agresivnošću, te silom prilika postajemo akteri neugodne situacije. Kada sve navedeno uzmete u obzir, jasno se može naći opravdanost određene doze brutalnosti koja je nekada zaista potrebna, a posebno je izražena u momentima napada od strane fizički superiornijeg protivnika (djevojke su često mete napada i izbor je u takvim situacijama dosta ograničen)! Ono što naglašavamo jeste da Krav Maga praktikanta obučava kako prvenstveno izbjeći sukob, a ako do njega dođe, kako onesposobiti napadača u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se udaljimo s mjesta napada i eventualno pozovemo policiju (monopol za fizičku prinudu).

Osnove Krav Maga…

Prva i osnovna lekcija koju ćemo učiti jeste Krav Maga „gard“. Gard predstavlja početni položaj tijela koje tijelo zauzima u predkonfliktnim i konfliktnim situacijama tj. pred samu odbranu od napada, tokom borbe i na kraju borbe. Slika br.1 pokazuje osnovni Krav Maga gard.

Vanjska manifestacija garda treba da bude takva da Vi u očima napadača izgledate „prepadnuto“, da odišete „neznanjem“, „tremom“, „nesigurnošću“ i sl. Zašto je baš ovo Krav Maga gard? Ukoliko bi Vi na ulici ispred napadača stali u neki „fajterski gard tj. položaj tijela koji jasno šalje poruku da se želite tući ili da poznajete neku bor.vještinu“, kakvu bi vi njemu poruku poslali? Kakvu poruku bi vaše tijelo njemu poručilo? Gledajući iz ugla ulice i samoodbrane, Krav Maga gard ima mnogo prednosti u odnosu na „fajterski“ gard:

• sa Krav Maga gardom vi i dalje pružate sebi i napadaču mogućnost da verbalno rješite konfliktnu situaciju, dok „fajterskim“ gardom vi to automatski eleminišete, jer stavljate do znanja da se želite tući,
• Krav Maga gard ne podstiće dodatnu agresivnost kod napadača niti šalje poruku da Vi poznajete neku bor.vještinu. Dakako, s ovim gardom se samopouzdanje napadača podiže, ali se spušta njegova opreznost, što nama zapravo i treba, jer sa smanjenom razinom opreznosti lakše je primjeniti tehnike samoodbrane, jer je napadač manje fokusiran na zaštiti vitalnih tački i sl.
• Krav Maga gard neće rezultirati prijevremenim potezanjem hladnog oružija dok „fajterski“ gard to hoće, uz neku rečenicu napadača tipa „šta to ti ko lafo nešto znaš ili kome se ti to tako postavljaš i sl“.
• Krav Maga gard zbog specifičnog položaja ruku i tijela, pruža mogućnost potpune primjene Krav Maga samoodbranbenih tehnika bez obzira o kakvoj vrsti napada se radi i sl.

Ovo su samo neke od karakteristika zbog kojih u konfliktnim situacijama trebate primjeniti Krav Maga gard. Prilikom zauzimanja Krav Maga garda trebate obratiti pažnju na sljedeće:

• položaj nogu treba da bude onaj u kojem se vi osjećate najstabilnije, bez pretjeranog izbacivanja jedne noge naprijed ili pretjeranog širenja nogu. Ovo je iz razloga što previše izbaćena noga naprijed je obično i prva meta za pogodit, dok previše raširene noge su zapravo „poziv“ za upućivanje udarca u genitalije.
• izbjegavati pretjerani kontakt očima, jer je kontakt očima zapravo prvi poziv na konflikt,
• gledati u prsa napadača tj. u onu tačku iz koje vi imate kompletan pregled situacije tj. u onu tačku iz koje najbolje vidite sve njegove pokrete,
• nemojte biti previše udaljeni od napadača jer se to može protumačiti kao bježanje što može inicirati napad,
• pozicioniranje ruku treba da uvijek bude u visini očekivanog napada,
• ključni savjet: pokušajte riješiti problem verbalnim putem.

Kada primjeniti Krav Maga?

Zaista, na ulici se ne isplati glumiti heroja ili poznavaoca neke bor.vještine, jer koliko god Vi mislili ili bili sigurni u svoje znanje i to da vladate situacijom, uvjek postoji faktor iznenađenja koji ne možete kontrolisati, a koji Vas može koštati zdravlja ili čak života. Krav Maga tehnike samoodbrane primjenjujete onda kada verbalni pokušaj rješavanja konfliktne situacije nije urodio plodom i kada niste imali mogućnost da se zbog napada ili okruženja udaljite od nastale situacije. Tek tada, primjena tehnika je opravdana jer se radi o zaštiti opstvenog zdravlja/života ili o zaštiti drugog.

Slika br.2 pokazuje jednu od najčešćih situacija danas, a to je prijetnja nožem s ciljem oduzimanja mobitela/novčaika i sl. Dakle, našli ste u situaciji gdje je ugroženo Vaše zdravlje zbog materijalne stvari, a niste u mogućnoti da se bezbjedno i bez konflikta udaljite s mjesta napada. Kako se onda odbraniti?

Ukoliko pažljivo pogledate sliku br.3., ruke su pozicionirane (kako smo to i prije naveli), u visini očekivanog napada. U ovoj situaciji pokušavate verbalno riješiti nastali konflikt, ali ste itekako pribrani i spremni na najgori scenarij, ali ujedno i pazite da ne isprovocirate napadača koji vam u ovoj situaciji može lahko nanijeti tjelesne povrede hladnim oružjem.

Nakon neuspijelog pokušaja verbalnog rješavanja konflikta, slika br.4 prikazuje primjenu tehnika distrakcije tj.odvlačenja pažnje napadača na ono zbog čega vas isti i napda.

U momentu kada napadač poseže rukom ka predmetu (svojevoljno ste izazvali ovu reakciju gdje se fokus napadača seli na željeni predmet), primjenjujete Krav Maga tehnike samoodbrane koje imaju za cilj da:

• udalje sredstvo napada kojim bivate napadnuti,
• omoguće dovoljno prostora za daljnje djelovanje, a potom i udaljavanje s mjesta napada.

Dakle,u navedenoj situaciji, a kako prikazuje slika br.5., lijevom rukom (u pravilu rukom koja je bliža ruci koja drži nož), pristima spojenim i okrenutim prema dole, snažno udarate/gurate napadačevu ruku (u prijedjelu zgloba šake), čime udaljavate sredstvo napada (ruka koja drži nož) od sebe, a zatim, kako je prikazano slikom br.6., upućujete udarac u genitalije, te se brzo okrećete i napuštate mjesto napada (odstupate od napadača).

Iako udarac u genitalije izgleda brutalno, on je poželjan zbog nekoliko razloga: napadač nije fokusiran na zaštitu vitalnih tački tijela jer je fokusiran na materijalnu stvar zbog koje vrši napd, isti se privremeno onesposobljava za ponovni napad ne nanoseći mu tešku tjelesnu povredu, što žrtvi daje vremena da se bezbjedno udalji sa mjesta napada i postiže se vizuelni efekat na ostale eventualne saučesnike u napadu.

Ipak, za bavljenje Krav Maga, bitno je naglasiti dvije važne stvari: da se njome ne mogu baviti lica protiv kojih se vodi krivični postupak, tj. lica koja imaju sklonost ka nasilju i osuđivana su u prošlosti, i da je za bavljenje istom potreban stručni nadzor licenciranog instruktora.

Prikazane tehnike su isključivo s ciljem okvirnog upoznavanja čitalaca s istima te ne odgovaramo za eventualne povrede nastale praktikovanja ovih tehnika bez nadzora licenciranog instruktora.

Učite Krav Maga radi sebe, svoje sigurnosti i zaštite, te zbog svog zdravlja. Medicinski je dokazano da je bavljenje bilo kakvim fizičkim aktivnostim neophodno ukoliko želimo biti zdravi i spremni na izazove koji nas svakodnevno očekuju u privatnom i poslovnom okruženju! Trenirajući Krav Maga razvijate svoje reflekse, popravljate zdravlje, stičete nova poznanstva i učite tehnike koje vam sutra mogu spasiti život. Trenirajući Krav Magu stičete i samopouzdanje, kao i osjećaj za društvenu odgovornost i timski rad.
Vidimo se na treningu.

Autor teksta:
mr. Ervin Sućeska IKMF Krav Maga direktor i instruktor
www.kravmaga-ikmf.ba
www.opstanak.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *