Krav Maga predstavlja najefikasniji sistem samoodbrane koji je prilagođen realnim potrebama i ubojit u svakodnevnim, potencijalno opasnim, situacijama. Civilnom programu mogu pristupiti sva lica koja nisu osuđivana i protiv kojih se ne vodi krivični postupak. Takođe, osobe koje su sklone nasilničkom ponašanju ne mogu pristupiti ovom programu.

Krav Maga može da se praktikuje kao dodatna aktivnost jednom, ili dva puta sedmično,