Članci

U Sarajevu je u periodu 03.04.2012. – 04.04.2012. održan internacionalni Krav Maga seminar na kojem su se obrađivale teme personalne samoodbrane od hladnog i vatrenog oružja, kao i odbrane od različitih vrsta napada. Na naše veliko zadovoljstvo, predsjednik IKMF-a i najistaknutiji učenik Imi Lichtenfeld-a, gospodin Avi Moyal je po prvi put došao u Bosnu i Hercegovinu i održao dvodnevni seminar u ukupnom trajanju od 5 sati. Po završetku seminara, uslijedilo je višesatno testiranje praktikanata ove vještine za P i G zvanja u prostorijama Sportskog kluba Opstanak.

Kao oficijelni predstavnici IKMF-a za Bosnu i Hercegovinu, pružamo mogućnost svim našim trenutnim i potencijalni članovima da praktikuju Krav Maga-u u skladu sa temeljnim principima i pravilima njegovom osnivača, kao i u skladu sa standardima prve i najveće Krav Maga federacije u svijetu – International Krav Maga Federation, te da se profesionalno usavršavaju kroz certifikaciju i polaganje P i G zvanja.

Sportski klub Opstanak jedini u Bosni i Hercegovini praktikuje autentičnu Krav Magu i svakodnevno sarađuje sa glavnim centrom IKMF-a u Israelu u cilju kontinuiranog učenja i praćenja razvoja ove vještine. Pazite kome dajete povjerenje i ko Vas obučava, jer je prevaranata i lažnih federacija izuzetno veliki broj.

Krav Maga -IKMF – Sarajevo, Bosna i Hercegovina