Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi i društvenog položaja, pogotovu djece i omladine. Danas se sve više teži da se svako dijete razvija ne samo umnim, društvenim i duhovnim dimenzijama, nego i psihofičkim.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i uticaj. Sport predstavlja opšte ljudsko dobro. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Ljubav prema sportskom izrazu ljudskih sposobnosti, užitak u širenju granica ljudskih mogućnosti, spontanost i interes za ljudsku dramu što se odvija u sporskom takmićenju, daju sportu poseban potencijal, što je iznimno važno za djecu i mlade. Za njih su igra i sport izraz života.

Sport je u ljudskoj prirodi “prirođena” aktivnost. On bude jak interes i ima snažnu privlačnost. To je veliki odgojni potencijal i odgojna snaga. Sport je izvanredno odgojno sredstvo. On omogućava djeci da razviju svoje humane kvalitete i promiče autentične ljudske vrijednosti, a do toga se dolazi odgojem. Odgoj za ljubav, život i zajedništvo čuva nas od egoističnoh zatvaranja u same sebe i gradi snažnu prepreku širenju droge, alkohola i kriminala koji su u današnje vrijeme vrlo rašireni.

Zdrava, okretna, spretna i vješta djeca mogu lakše “nositi” sve nedaće i teškoće života, te mogu lakše obavljati svoje radne i društvene zadatke. Zadaci tjelesnog odgoja temelje se na mogućnosti poticanja fizičkog rasta i razvoja odgajanika, razvoju psihomotoričkog sistema i opšte funkcionalne sposobnosti organizma. Ovaj zadatak se ostvaruje osmišljenim sistemom vježbi, igara, stvaranju navika na zdrav i higijenski život, ispravnim držanjem tijela. Odgajanik stiče spoznaju o opštem fizičkom stanju i stvara naviku bavljenja tjelesnim aktivnostima.

O sportu postoje različite definicije, ali danas bi se moglo reći: “Sport je aktivnost iznadprosječne umne i tjelesne angažovanosti, čije efekte ostvarujemo različitim oblicima tjelesnih vježbi i aktivnosti prema dogovorenim pravilima neke igre, ili izvedbe. ” Sport osim očuvanja zdravlja, te stvaranja radnih i odbrambenih sposobnosti ima i značajnu društvenu ulogu. Ta uloga je usmjerena na odgojno-obrazovne vrijednosti i provjeri tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika, sa stalnom težnjom ka napretku. Uticaj sporta na formiranje ličnosti je velik. Sport djeluje na zdravstvenu i morfološko-funkcionalnu ličnost djeteta, a zatim i na voljno-moralnu, te intelektualno-radnu i estetsku komponentu. Sport zahtjeva specijalni režim života uz veliko odricanje i ulaganje napora tjelesne i psihičke prirode.

Bilo koji sport, bilo koja tjelesna aktivnost aktivira kompletni lokomotoorni sistem presudan za transformaciju energije koja je prijeko potrebna za aktivnost svih stanica u organizmu, te se sport i tjelesna aktivnost mogu tretirati kao odrednica za skladan razvoj svih djetetovih osobina. Veliki je uticaj tjelesnog vježbanja na očuvanje i unapređivanje zdravlja djeteta, te na skladan razvoj svih njegovih antropoloških karakteristika.

Sport i tjelesna aktivnost omogućavaju učenicima sticanje informacija o čuvanju i unapređivanju zdravlja pojedinca i zdravlja okoline, što ih osposobljava da prate i preduzimaju mjere za razvijanje i poboljšavanje osobina, sposobnosti, znanja i postignuća.

Pozitivnu transformaciju djeca mogu osjetiti kao aktivni učesnici u sportku i djelesnom vježbanju. Zbog nedvojbene vrijednosti sporta, vrata sporta trebala bi biti otvorena svima koji se za njega odluče. Osim što je jedan od primarnih ciljeva bavljenja sportom postići što bolje, najbolje, vrhunske rezultate u izabranoj grani, smatra se da sport i bavljenje njime MORA imati za djecu i druge poruke, a posebno one koje imaju trajniju vrijednost, kao npr. razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju, stvaranje navika i vrijednosti orijentacije o tome šta, kako, koliko i zašto treba vježbati.

Napisao: Tai Do!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *